Головна    Новини    Фотогалерея    Відео    Контакти   
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
    Джерела інформації для дистанційного навчання
  Електронні бібліотеки
  ЗНО-2021
  Навчальні матеріали для педагогів
  Навчальні матеріали для учнів
  Про нас
    Державні закупівлі
    Історія
    Напрямки роботи
  ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
    Діяльність в умовах карантину(COVID-19)
    Оголошення
  Навчальна діяльність
    Наукова діяльність
    Міжнародні проекти
    Науково-дослідна робота
  Виховна робота
    Система виховної роботи
      Національно-патріотичне виховання
    "СОКІЛ"("ДЖУРА")
    Правове виховання
    Протидія булінгу
  Досягнення колективу
    Досягнення членів педколективу
    Робота з обдарованими учнями
  Культура і спорт
  Абітурієнтам
    Професії
      Професійні конкурси
      Співпробітництво та профорієнтаційна робота
    Вимоги по професіях
    Умови вступу
    Документи для вступу
    Медичні документи
    Питання для співбесіди
  Курсова підготовка
  Учням
    Правила
  Робота з батькам
  Як нас знайти

НАПРЯМКИ РОБОТИ

Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, підготовки з робітничих професій.

А саме:
 • забезпечення підготовки кваліфікованих робітників по професіям торгівельно-кулінарного профілю та  2-м спеціальностям - «технологія харчування», «комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»;
 • здійснення освітньої діяльності у здобутті учнями повної загальної середньої освіти;
 • здійснення курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • забезпечення необхідної якості освіти шляхом постійного удосконалення і осучаснення навчальних Програм та інтенсифікації процесу навчання.
Науково-методична робота спрямована передусім на реалізацію загальноучилищної проблеми, що знаходить своє відображення в тематиці засідань науково-методичної ради, творчих груп. Система методичної роботи в училищі - це є процес інтерактивної творчої співпраці, взаємодії всіх методичних підрозділів, адміністрації, кожного педагога. Через усі розділи річного плану проходять заходи, спрямовані на розв'язання науково-методичної проблеми училища «Здоровий спосіб життя як першооснова подальшого духовного та професійного зростання», яка є логічним продовженням науково-методичної теми, над якою працює педагогічний колектив «Самореалізація та самоствердження творчої особистості».

Педагогічна діяльність щодо формування здорового способу життя вихованців направлена на комплексне розв'язання питань щодо її забезпечення в таких напрямках:
 • нормативно-правове;
 • програмно-методичне;
 • інформаційне;
 • матеріально-технічне;
 • сучасне медичне;
 • кадрове;
 • контингент учнів;
 • фінансове забезпечення;
 • комп'ютерна підтримка змісту освіти.
Реалізація завдань здійснюється через роботу підсистем школи сприяння здоров'ю:
 • управлінської;
 • дидактичної;
 • виховної;
 • науково-методичної;
 • суспільно-педагогічної.
Організація навчально-виховного процесу базується на гуманістичних засадах:
 • нові взаємовідношення між суб'єктами навчально-виховного процесу:
  • учень - учень;
  • учень - педагог;
  • педагог - учень;
  • педагог - педагог;
  • батьки - учень;
  • учень - батьки;
  • педагог - батьки.
 • тісний зв'язок з керівниками виробничих підприємств по питанням охорони праці, життєдіяльності учнів;
 • співпраця педагогів, батьків, громадськості;
 • робота медичної служби; впровадження системи моніторингу обстеження учнів;
 • реалізація соціально-педагогічного захисту учнів;
 • комплексна дидактико-психологічна та медична діагностика особистості;
 • впровадження профілактичних програм щодо підвищення здоров'язберігаючої компетентності випускників;
 • психолого-педагогічний супровід;
 • підготовка педагогічного колективу до роботи у нових взаємовідношеннях між суб'єктами навчально-виховного процесу;
 • створення в педагогічному колективі мікроклімату, який сприятиме плідній співпраці педагогів та учнів, максимальному саморозкриттю педагогів і розвитку здібностей, талантів учнів.
Інноваційна діяльність колективу реалізується через роботу експериментального майданчика, створеного Інститутом професійної освіти АН України на базі училища за темою: «Педагогічні засади формування художньо-естетичної культури майбутніх спеціалістів кулінарного профілю». Введений факультативно навчальний курс «Творчість у професії кондитера» (автор Висоцька Л.Є.) актуалізує у навчально-виховному процесі потребу учня у творчому самовираженні засобами мистецтва, що забезпечує творчий підхід до виконання виробничих завдань, підвищуючи рівень культури харчування.
      ДНЗ «ОВПУТТХ» постійно у числі найкращих навчальних закладів регіону приймає участь у Всеукраїнських виставках інноваційних технологій у м. Києві.
      У 2007-2008 н.р. колектив представляв інноваційний проект на тему: «Формування стилю інноваційної діяльності педколективу», який представляв систему організації роботи педколективу училища в інноваційному режимі.
      В 2008-2009 н.р. на виставку був представлений проект на тему: «Досвід інноваційних перетворень: практичні аспекти застосування». Були представлені підручники, навчальні посібники, багато чисельні методичні рекомендації по механізму впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний, виробничий процес як в друкованому так і в електронному виді.
У позакласній роботі окреме місце посідають предметні тижні, інтелектуальні ігри: «Вікторина», Брейн-ринг, «Рольова гра», «Колесо фортуни», «Зоряний час», «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок», турніри «Ваше слово, ерудите», КВК. Елементи змагання сприяють розвитку здібностей, творчій активності учнів. Вони допомагають складати завдання, створювати свої варіанти інтелектуальних ігор, тестів, кросвордів. Саме вони дають змогу працювати додатково, виходячи за межі наявних програм. Наші учні беруть активну участь в училищних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах та акціях.
    З метою залучення молоді до активного громадського життя та запобігання її антисоціальній поведінці, проведення профілактики злочинності щорічно в училищі проводились акції "Антинаркотик", "Життя без тютюнопаління", "Тверезість", "Анти СНІД"; серії годин спілкування: "Правопорушення і юридична відповідальність", "Треба, хочу - не шана", "Злочин і покарання", "Від пияцтва до злочину - один крок" тощо, до участі в яких залучались учні училища, громадські організації та ін. В училищі за цей період була організована робота психологічної служби, направлена на раннє виявлення схильності дітей до наркоманії для проведення з ними подальшої індивідуальної роботи. Також організована фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота, яка направлена на залучення до занять фізичною культурою і спортом у спортивному клубі училища дітей, що належать до пільгових категорій та учнів, схильних до правопорушень.

Застосування подібних форм позакласної роботи дозволяють створити оптимальні умови для самореалізації здібних та обдарованих учнів, усебічного розвитку їх творчих здібностей, закласти базу для свідомого відношення до майбутньої професії.

На початок сторінки   >>>