Головна    Новини    Фотогалерея    Відео    Контакти   
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
    Джерела інформації для дистанційного навчання
  Електронні бібліотеки
  ЗНО-2021
  Навчальні матеріали для педагогів
  Навчальні матеріали для учнів
  Про нас
    Державні закупівлі
    Історія
    Напрямки роботи
  ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
    Діяльність в умовах карантину(COVID-19)
    Оголошення
  Навчальна діяльність
    Наукова діяльність
    Міжнародні проекти
    Науково-дослідна робота
  Виховна робота
    Система виховної роботи
      Національно-патріотичне виховання
    "СОКІЛ"("ДЖУРА")
    Правове виховання
    Протидія булінгу
  Досягнення колективу
    Досягнення членів педколективу
    Робота з обдарованими учнями
  Культура і спорт
  Абітурієнтам
    Професії
      Професійні конкурси
      Співпробітництво та профорієнтаційна робота
    Вимоги по професіях
    Умови вступу
    Документи для вступу
    Медичні документи
    Питання для співбесіди
  Курсова підготовка
  Учням
    Правила
  Робота з батькам
  Як нас знайти

ПРО НАС

Сьогодні ДНЗ «ОВПУТТХ» потужний навчальний заклад, в якому навчається понад 600 учнів, працює більше 100 працівників, який забезпечений сучасною навчально-виробничою базою: 4-поверховий навчально-лабораторний комплекс; 19 навчальних кабінетів, комп'ютерний комплекс; сучасно обладнані лабораторії, в яких учні навчаються технології приготування страв, кондитерських та хлібобулочних виробів, мистецтву сервіровки, приготування коктейлів, напоїв, організації комерційної діяльності; бібліотека, читальний зал; актовий зал, спортивний зал з комплексом тренажерів; конференційна зала, приміщення для медичного обстеження; кабінет психолога; методичний кабінет.

Для закріплення умінь і навичок учням училища надається мережа базових престижних підприємств міста та туристичних комплексів Чорноморського узбережжя.

Творчий колектив ДНЗ «ОВПУТТХ» девізом якого є - "Людина майбутнього створюється сьогодні" - враховує, що посилення процесів глобалізації і входження України в Європейське співтовариство викликає потребу постійної реорганізації процесу освіти у відповідності до рівнів міжнародних стандартів навчання і виховання конкурентоспроможних працівників, здатних орієнтуватися у багатомірному економічному просторі, постійно працювати над власним професійним і культурним рівнем, тому що існує тісний зв'язок між економічним зростанням і якісною підготовкою саме таких спеціалістів.

Для модернізації традиційного навчального процесу, враховуючи інтереси і потреби людини, конкретного учня, творчими педагогами ДНЗ «ОВПУТТХ» впроваджуються інноваційні технології, що допомагає зробити професійну діяльність максимально результативною.

Підвищення фахового рівня та творчої майстерності педагогічних працівників здійснюється різними засобами. Насамперед, за допомогою науково-методичної діяльності колективу та втілення нових, життєдайних ідей в навчання та виховання. Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань є робота предметних методичних комісій, робота яких орієнтована на кінцевий результат і підпорядкована головній науково-методичній проблемі училища «Самореалізація та самоствердження творчої особистості».

Одним з головних напрямків діяльності створеної в училищі науково-методичної ради є вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

Створена в училищі науково-методична рада співпрацює з школою вищої професійної майстерності «Формула успіху», здійснює методичне керівництво школою перспективного педагогічного досвіду «Пошук», контролює роботу Школи підвищення професійної компетентності «Шлях до майстерності».

Робота Школи вищої професійної майстерності «Формула успіху», спрямована на вирішення двох важливих проблем: Впровадження нетрадиційних форм і методів роботи з творчою та здібною молоддю училища. Однією із форм такої роботи є Мала Академія Наук здібної та обдарованої молоді училища «Шлях в науку», гасло якої: «Посіяне на ниві науковій зійде на користь народу», як нова форма позаурочної роботи в професійній освіті. В училищі працює «Клуб освітянського туризму». Створений в училищі Євроклуб «Діалог культур», гасло якого: «Стати Європою, щоб бути Україною», знайомить учнів з європейською культурою в країнах Євросоюзу, звичаями різних народів, традиціями національних кухонь, виховує молодь в дусі толерантного ставлення до історії, специфіки світосприйняття жителів різних європейських країн,в рамках якого організовуються конференції, конкурси, "круглі столи", дебати, фестивалі, зустрічі тощо. Підвищенню професіоналізму сприяє діяльність майстер-класів. Практичні заняття яких під рубрикою "Господарочка" постійно висвітлюються в засобах масової інформації.

Активна участь педколективу училища у інноваційній діяльності реалізується через роботу експериментального педагогічного майданчику, створеного на базі училища Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України з теми «Педагогічні засади формування професійної культури у процесі підготовки кваліфікованих робітників кулінарної сфери». Училище бере участь у міжнародних проектах і заходах: проект «Реформа професійно-технічної освіти в Україні» (Європейський фонд освіти); проект «Апробація навчального курсу «Європейські студії» (Міжнародний фонд «Відродження»); Українсько-німецький проект «Створення комерційного центру в Україні в рамках програми «ТРАНСФОРМ» з підготовки фахівців для сфери бізнесу та підприємницької діяльності; проект «TACIS»; «Розвиток системи професійного навчання на робочому місці».

Налагоджені міжнародні зв'язки. Співпраця ДПТНЗ "ОВПУТТХ" і технікуму по туризму "ВІСІН Берон" м.Велико-Тирново(Болгарія) сприяє обміну різноманітним досвідом щодо впровадження технологій навчання та розширює професіональний світогляд педагогічних працівників.

ДПТНЗ «ОВПУТТХ» у XXI столітті — це кращі викладачі, це освіта, культура, спорт одночасно на якомога високому сучасному рівні — основа професійного майбутнього.


На початок сторінки   >>>